Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for oktober 2015

Hvordan ville du oppleve det å ikke kunne bruke stemmen din? Fredag 23. oktober, i lunsjen, ble ansatte invitert til et treff der man ikke fikk bruke stemmen,  kun et hjelpemiddel.  Talemaskiner og nettbrett med programvaren Grid, widgitGo, rolltalk degsigner og minspeak ble tatt i bruk.

Oktober er den internasjonale måneden hvor det verden rundt er et spesielt fokus på ASK – Awareness Month.
ASK er forkortet og A står for alternativ, S står for supplerende og K står for kommunikasjon.
Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. Eksempler på ASK er bruk av håndtegn, fotografi, grafiske symboler eller konkreter. Handlinger, væremåter og kroppslige uttrykk som må fortolkes og tillegges mening av andre kan også omtales som ASK. I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig å ta ibruk hjelpemidler for at personen skal forstå og bli forstått. Dette kan være slike ting som kommunikasjonsbøker, tematavler eller talemaskiner.

Hva var så poenget? Fire av lærerne våre som jobber innenfor dette feltet, Stine, Lene, Julianne og Liv, ønsket at du skulle kjenne litt på følelsen ved å ikke ha en stemme. Du har et språk, men hvordan får du kommunisert uten å bruke stemmen! Lærerikt og morsomt for de lærerne som turte, eller hadde tid til å være med. Gjenta!!

Read Full Post »

bibliotekNytt i biblioteket pr oktober 2015 (og noe av det som er nytt iløpet av siste par årene):

«Etter deg» (oppfølgeren til romanen «Et helt halvt år»), trykt utgave, er til utlån i biblioteket.  «Et helt halvt år» har vi i norsk utgave, trykt tekst.  Lydboken er med engelsk tale.

«Doktor Proktors tidsbadekar av Jo Nesbø, barnebok i trykt utgave og lydbok, har vi tilgjengelig i  biblioteket pr dette tidspunkt.  Bokens innhold er filmet og kommer på kino landet rundt i overmorgen, 16/10.  Jeg var på førpremieren; og filmen er som boken veldig artig for både store og små.  Med historiske begivenheter fra middelalderen med bl.a. Frankrikes Jean d`Arc.

«Lahlumkrim»  for dere som liker å løse mysterier sammen med K2 og Patricia i Osloområdet.  Hans Olav Lahlums forfatterskap; vi har de fleste lydbøkene hans; og noen av de trykte bøkene.

Et par lydbøker og trykte kriminalromaner har vi også av Torkel Damhaug, Beth`s fetter.

I og med at stadig flere elever spør etter noe tilsvarende «Kombidokumenter», dvs trykt utgave og lydutgave av samme tittel, økes tilgjengeligheten av det.  Flere elever i år ønsker seg barnebøker som kombidokumenter, andre vanlige romaner og kriminalromaner for voksne.  Eksempler på forfattere vi har en del «kombi» på er Roald Dahl, Jeff Kinney (En pingles dagbok), Läckberg, Nesbø, Hamsun, Petterson, Renberg, Samartin m.fl.

Nye bøker i biblioteket settes etterhvert opp på utstillingshylla bak den røde skranken, og på toppen av hyllene ellers i biblioteket.  Både skjønnlitteratur og faglitteratur.

Alt som er stilt ut er til hjemlån.  Registrer lånet hos undertegnede eller i utlånsboken på den røde skranken.  Det er mulig å fornye lånet etter 4 uker hvis ingen andre venter på det du har lånt.

Ut inneværende uke, uke 42, har vi langs vinduene i biblioteket stilt ut en del av litteraturen vi har innen psykiatri, selvhjelpsbøker og god helse.

Noe av litteraturen er forholdsvis ny i biblioteket, det meste er fra få år tilbake i tid.

God lesing.

Med vennlig hilsen Wenche

Read Full Post »

grethe-laila med oktoberavisGrethe-Laila, ivrig leser av AvisN. Denne gangen som vanlig mye interessant om musikk og litteratur, en forespørsel fra elevrådet, presentasjon av flere nyansatte og mye om både mat og bevegelse. God lesning! Du finner den her: AvisN-oktober 2015

Read Full Post »