Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘musikkterapi’

RagnaRock 30 år

RagnaRock er et av undervisningstilbudene ved Oslo VO Nydalen. Men RagnaRock er egentlig mye mer enn det. RagnaRock ble startet av musikkterapeut Tom Næss i 1983. Da var bandet et samarbeidsprosjekt mellom Ragna Ringdals Dagsenter og Nordre Aasen skole (forløperen til vårt voksenopplæringssenter). Bandet, med lærerne Tom Næss og Bjørn Steinmo, har utarbeidet fargemetodikken bandet spiller etter. Bandet er godt kjent i musikkterapimiljøet i hele verden, og har spilt utallige steder i Norge, og i Danmark, Sverige, Nederland, Spania. De har har workshops hvor tema har vært fargemetodikk. De har spilt inn CDer i Norge, Danmark og Tsjekkia. Bandet spilte inn en sang til verdensmusikkterapi-kongressen i Seoul for noen år siden. Sangen ligger på YouTube; Together(http://www.youtube.com/watch?v=aB9ZP9guiU8).

Mange har vært medlemmer i årenes løp. Hva har RagnaRock betydd for dem? Og hva er egentlig denne fargemetodikken? Svarene får du her, i RagnaRocks jubileumsvideo:

Read Full Post »