Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for juli 2013

En måned igjen til den største største internasjonale begivenheten for norsk musikkterapi, så langt: The 9th European Music Therapy Congress. Konferansen holdes i Oslo, på musikkhøgskolen og Chateau Neuf 7. – 10. august.

http://www.musikkterapi.no/emtc2013

musterapikonf

 

Grunnen til at vi skriver om det her? RagnaRock med lærerne Heidi Sandmo Kristoffersen, Bjørn Steinmo og Tom Næss er sentrale i arrangementet. RagnaRock har fått det ærefulle oppdraget å spille på åpningsseremonien for 400 deltakere fra hele Europa, en artikkel om RagnaRock publiseres til kongressen, en  film om RagnaRock skal vises for deltakerne og Heidi, Bjørn og Tom skal ha en workshop om det å spille etter farger.

RagnaRockfilmen får du snart se her også. Vi gleder oss til å vise den, den viser RagnaRocks 30 år lange historie og er laget av Morten Thomte og Rodrigo Stoicheff i samarbeid med RagnaRock.

Read Full Post »