Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘ASK’

Hvordan ville du oppleve det å ikke kunne bruke stemmen din? Fredag 23. oktober, i lunsjen, ble ansatte invitert til et treff der man ikke fikk bruke stemmen,  kun et hjelpemiddel.  Talemaskiner og nettbrett med programvaren Grid, widgitGo, rolltalk degsigner og minspeak ble tatt i bruk.

Oktober er den internasjonale måneden hvor det verden rundt er et spesielt fokus på ASK – Awareness Month.
ASK er forkortet og A står for alternativ, S står for supplerende og K står for kommunikasjon.
Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. Eksempler på ASK er bruk av håndtegn, fotografi, grafiske symboler eller konkreter. Handlinger, væremåter og kroppslige uttrykk som må fortolkes og tillegges mening av andre kan også omtales som ASK. I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig å ta ibruk hjelpemidler for at personen skal forstå og bli forstått. Dette kan være slike ting som kommunikasjonsbøker, tematavler eller talemaskiner.

Hva var så poenget? Fire av lærerne våre som jobber innenfor dette feltet, Stine, Lene, Julianne og Liv, ønsket at du skulle kjenne litt på følelsen ved å ikke ha en stemme. Du har et språk, men hvordan får du kommunisert uten å bruke stemmen! Lærerikt og morsomt for de lærerne som turte, eller hadde tid til å være med. Gjenta!!

Read Full Post »

dialog

«Dialog»  er medlemsbladet for ISAAC Norge. ISAAC er en internasjonal organisasjon for alle som bruker og legger til rette for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

I medlemsblad nr 2/2013 kunne du lese en artikkel om pedagogisk veiledning i voksenopplæringen. Artikkelen er skrevet av fem av lærerne ved skolen vår; Liv Dæhlen, Stine Indergård, Mika Mayumi, Grethe Skretteberg og Espen Ursin.

Artikkelen handler om disse lærernes erfaringer med spesialundervisning til voksne som har omfattene funksjonsnedsettelser og komplekse kommunikasjonsbehov. Den beskriver en alternativ undervisningsform; «pedagogisk veiledning» som brukes ved Oslo VO Nydalen. Her kan du lese hele artikkelen: Ut i elevens miljø! Pedagogisk veiledning

Read Full Post »